Natječaj za odgajatelja/icu na određeno vrijeme za rad u skupini na talijanskom jeziku

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA, OPATIJA
KLASA: 110 - 01/17 – 01/01
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 17 - 2
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 20. 02. 2017. godine objavljuje 

NATJEČAJ

   za popunu radnog mjesta

                                                 odgojitelj/ica na određeno vrijeme  - 1 izvršitelj/ica za rad na zamjeni za
                                       odgojiteljicu na dužem bolovanju u skupini s programom odgojno-obrazovnog rada na
                          talijanskom jeziku za djecu predškolske dobi pripadnika talijanske nacionalne manjine do njenog povratka

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.)) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • dokaz o potpunom vladanju jezikom i pismom talijanske nacionalne manjine (članak 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina NN 51/2000.)
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija
51410 Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1.

                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                              Ivone Šabarić Rubeša, mag. rehab. educ.