Natječaj za popunu radnog mjesta čistača/ice na neodređeno

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/16 - 01/05
UR. BROJ:  2156/01 - 09 - 05 - 16 - 4
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 22. 07. 2016. godine objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

1)  čistač/ica na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica
Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija, 51410 Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1.

  •