Prilagodba djece na vrtić - Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece u vrtiće Opatija, Volosko, Ičići i Veprinac za pedagošku godinu...

Roditeljski sastanak "Prilagdoba djece na vrtić" za roditelje koji svoju djecu prvi put upisuju u naše vrtiće Opatija (Punta Kolova), Volosko, Ičići i Veprinac održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 18:00 sati. Za više informacija kliknite na naslvo...

više...

Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Otvoren natječaj za dva/dvije odgajatelja/ice na određeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/16 - 01/08
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 05 - 16 - 4
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija raspisuje dana 10. 10. 2016. godine

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

odgajatelja/ica na određeno vrijeme zamjena za odsutne djelatnice
- 2 izvršitelja/ice -

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od 6 mjeseci: stavak 2. - uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak. 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija
51410 Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1.                                                                 

  •