Otvoren natječaj za dva odgajatelja/ice na određeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/16 - 01/09
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 05 - 16 - 4
KLASA: 110 - 01/16 - 01/11
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 05 - 16 - 4
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija raspisuje dana 07. 12. 2016. godine

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
odgajatelj/ica na određeno vrijeme zamjena za odsutne djelatnice
- 2 izvršitelja/ice -

 

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 94/13.)) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od 6 mjeseci: stavak 2. - uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija
 51410 Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1