Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
Opatija, 19. 04. 2017. godine
                                                                     OBAVIJEST

Obavještavaju se svi zainteresirani odgojitelji/ice za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Dječjem vrtiću Opatija, Opatija, da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje otvoren natječaj za pripravnike/ice na godinu dana za:

odgojitelj/ica

(stručni suradnik/stručna suradnica za rad s djecom predškolske dobi)

2 izvršitelja/ice.

 

Natječaj je otvoren od 19. do 27. 04. 2017. godine.
Kandidati/tkinje koje se prijavljuju uz prijavu moraju priložiti dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu i dokaz o nekažnjavanju (potvrda nadležnog suda za kazneni postupak i potvrda prekršajnog suda za prekršajni postupak) ne stariji od 6 mjeseci.