Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
Opatija, 23. 08. 2017. godine
                                                                     
                                                                 OBAVIJEST

Obavještavaju se svi/sve zainteresirani/e odgojitelji/ice za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Dječjem vrtiću Opatija, Opatija, da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje otvoren natječaj za pripravnike/ice na godinu dana za:

odgojitelj/ica - 4 izvršitelja/ice.
Natječaj je otvoren od 23. do 31. 08. 2017. godine.
Kandidati/tkinje koje se prijavljuju uz prijavu moraju priložiti dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu i dokaz o nekažnjavanju (potvrda nadležnog suda za kazneni postupak i potvrda prekršajnog suda za prekršajni postupak) ne stariji od 6 mjeseci.