Zapošljavanje

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

10. rujan 2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 02. 09. 2021. godine, članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08 i 127/19.), članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija raspisuje dana 10. 09. 2021. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice...

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/pripravnik (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 08. 02. 2021. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ PRIPRAVNIK (m/ž), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta “Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj” - 1 izvršitelj -

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 08. 02. 2021. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (m/ž), na određeno vrijeme – 1 izvršitelj, za rad na upražnjenom radnom mjestu do 31. 08. 2021. godne kraja pedgoške godine 2020./2021.

Natječaj za popunu radnog mjesta koordinator projekta (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 20. 10. 2020. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta KOORDINATOR PROJEKTA(m/ž), na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta “Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj” - 1 izvršitelj -

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačica (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta SPREMAČICA (m/ž), na određeno vrijeme za pedagošku godinu 2020/2021. (do 31. 08. 2021. godine) - 1 izvršitelj -

Natječaj za popunu radnog mjesta računovođa (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta RAČUNOVOĐA (m/ž), na određeno vrijeme zamjena za odsutnu djelatnicu - 1 izvršitelj –

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj pripravnik (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ PRIPRAVNIK (m/ž), na određeno vrijeme do završetka stažiranja I polaganja stručnog ispita maksimalno 12 mjeseci - 2 izvršitelja -

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj (m/ž) u skupini za djecu predškolske dobi pripadnika talijanske nacionalne manjine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (m/ž), u skupini za djecu predškolske dobi pripadnika talijanske nacionalne manjine, na određeno vrijeme – zamjena za odsutne odgojiteljice – 2 izvršitelja -

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (m/ž)

  • na određeno vrijeme – 5 izvršitelja –
  • zamjena za odsutne djelatnice (2 izvršitelja) I za pedgošku godinu 2020./2021. do 31. 08. 2021. godne (3 izvršitelja) -

Natječaj za popunu radnog mjesta logoped (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta LOGOPED (m/ž), na određeno vrijeme zamjena za odsutnu djelatnicu - 1 izvršitelj –