Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Ljubica Zubica i Karijes u vrtiću

Ljubica Zubica i Karijes u vrtiću

Srijedu, 26. 01. 2017. u vrtiću Opatija posjetili su nas Ljubica Zubica i Karijes. Uz dobru zabavu, s djecom su razgovarali o prevenciji karijesa i očuvanju oralnog zdravlja. Posjet je realiziran u sklopu projekta očuvanja oralnog zdravlja kod djece "Ljubica Zubica" Stomatološke ordinacije Dentivo iz Matulja. Cilj projekta je kroz igru i animaciju umanjiti strah djeteta od dolaska stomatologu.