Programi

U našem vrtiću predškolskim je odgojem obuhvaćeno oko 400 djece u 21 odgojnih skupina u 5 objekata od kojih je:

  • 12 odgojnih skupina cjelodnevnog (11-satnog) programa
  • 4 odgojne skupine poludnevnog (5,5 satnog) programa
  • 2 odgojne skupine u kojima se provodi kombinirani 5,5 i 11- satni program
  • 1 odgojna skupine za rano usvajanje engleskog jezika
  • 2 skupine u kojim se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine

Cjelodnevni ili 11-satni program temelji se na pravu zaposlenih roditelja, ali se organizacijom rada maksimalno nastoje zadovoljiti sve dječje potrebe.

Poludnevni ili 5,5-satni program ne zadovoljava potrebe zaposlenih roditelja ali je primjereniji za dijete.

U kućama Dječjeg vrtića Opatija djeca se mogu upisati i u skupine za rano učenje stranih jezika. U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran to su skupine u kojima se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine, a u Vrtiću Ičići skupina za rano usvajanje engleskog jezika.

Osim odgoja, velika se pažnja pridaje njegovanju tradicije našeg kraja. Tijekom godine program koji se u vrtiću provodi sadrži elemente kulture i običaja kvarnerskog podneblja. U odgojno-obrazovnom radu djecu se pokušava upoznati s tradicijom kraja, a običaje približiti kroz različite sadržaje i aktivnosti koje se u pojedinim periodima provode u vrtiću.