Natječaj za odgojitelja/icu na neodređeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/17 - 01/02
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 05 - 17 - 4
                                       
                                Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana  18. 04. 2017. godine objavljuje 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija
51410 Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1.