Natječaj za odgojitelje/ice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/16 - 01/06
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 05 - 16 - 7
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 22. 07. 2016. godine objavljuje 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1) odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

2) odgojitelj/ica na određeno vrijeme  - 1 izvršitelj/ica za rad u vrtiću Veprinac od 01. 09. 2016. godine do 31. 08. 2017.
Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:
dokaz stručnoj spremi

  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija
51410 Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1

 

                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                              Ivone Šabarić Rubeša, mag. rehab. educ.