Otvoren natječaj za odgajatelja/icu za rad u skupini za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 003 - 06/16 – 02/11
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 16 - 4
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 07. 12. 2016. godine objavljuje

 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
odgojitelj/ica na određeno vrijeme  - 1 izvršitelj/ica za rad na zamjeni za
odgojiteljicu na bolovanju/rodiljnom dopustu u skupini s programom odgojno-obrazovnog
rada na talijanskom jeziku za djecu predškolske dobi pripadnika talijanske nacionalne manjine do njenog povratka,

 

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te
vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • dokaz o potpunom vladanju jezikom i pismom talijanske nacionalne manjine (članak 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina NN 51/2000.) za radno mjesto pod točkom 2. ovog natječaja
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija,
51410 Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1.

 

 

                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                              Ivone Šabarić Rubeša, mag. rehab. educ.