Redovni program

Djeca se u vrtiću mogu upisati u:

Cjelodnevni program

U Dječjem vrtiću Opatija cjelodnevni, 11-satni program provodi se u 11 odgojnih skupina i to u objektima u Opatiji, Voloskom, Veprincu, Ičićima i Lovranu. Ovaj se program provodi za djecu od jedne godine pa do polaska u školu. Temelji se na pravu zaposlenih roditelja, ali se organizacijom rada maksimalno nastoje zadovoljiti potrebe djece. Njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Poludnevni program

Ovaj se program provodi u 4 odgojne skupine u svim našim kućama. Ne zadovoljava potrebe zaposlenih roditelja ali je primjereniji za dijete. Namijenjen je roditeljima koji nisu zaposleni odnosno onima kojima nije potrebno čuvanje djeteta, već svojem djetetu žele pružiti igru, zabavu, učenje, nova iskustva i stjecanje socijalnih vještina u društvu vršnjaka. Naše su poludnevne skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine do polaska u školu.

Kombinirani cjelodnevni i poludnevni program

Iz potrebe roditelja za smještajem djece u vrtić kreirane su i 2 skupine kombiniranog 11-satnog i 5,5-satnog programa u Vrtiću Ičići i Vrtiću Veprinac.

Redovna skupina za rano usvajanje engleskog jezika te program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine

U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran djeluje po jedna skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine, dok u Vrtiću Ičići djeluje skupina za rano usvajanje engleskog jezika. Djeca se u ovim skupinama svakodnevno susreću sa stranim jezikom kroz komunikaciju sa svojim odgajateljima te kroz posebno planirane i izvođene aktivnosti. Djeca uče jezik kroz igru - društvenu igru, pjesmu, ples, priču, recitaciju, crtež - te na njima primjeren način usvajaju osnove stranog jezika. Ove su skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine pa do polaska u školu. Pokazalo se da se djeca u ovim skupinama bolje snalaze ukoliko ih počnu pohađati nakon što su već prošla proces adaptacije i socijalizacije i to nakon navršene četvrte godine, upravo zbog zahtjevnije situacije susretanja sa stranim jezikom.

Talijanska skupina u Vrtiću Opatija (sadašnja skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine) prva je skupina na stranom jeziku na području predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Započela je s radom 1993. godine. Vodi je odgajateljica Slavica Štulić. Zbog doprinosa u radu s djecom, a posebno zbog velikih uspjeha na području likovnog odgoja te ranog učenja talijanskog jezika, odgajateljica je 2003. godine promovirana u odgajatelja mentora.

Talijanska skupina u Lovranu (sadašnja skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine) otvorena je 2002. godine i vodi je odgajateljica Marta Komljenović - odgajatelj predškolske djece sa završenom Visokom učiteljskom školom u Puli na talijanskom jeziku.

Engleska supina u Ičićima otvorena je 1997. godine te ju je do 2011. godine vodila odgajateljica Kristina Ćirić Weiner. Od 2011. vodi ju odgajateljica Sandra Strbad, koja ima završen tečaj engleskog jezika – stupanj B2 na Narodnom Učilištu Rijeci, te je sudjelovala na dva ljetna kampa u SAD pod nazivom "Camp Counselors USA".