Specijalizirani program

Djeca se osim u redovne programe mogu uključiti i u kraće specijalizirane programe:

U kraće specijalizirane programe mogu se uključiti i djeca koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Program ranog usvajanja talijanskog jezika

Program ranog usvajanja talijanskog jezika počeo se provoditi još 1980. godine pod nazivom fakultativno učenje. Započela ga je provoditi odgajateljica Gina Desanti Puž. Danas, u objektima Opatija, Volosko, Ičići i Lovran, ovaj program vodi odgajateljica Moira Fruk, koja ima završeni tečaj talijnskog jezika na razini B1 na Narodnom Učilištu u Rijeci. Svake je godine obuhvaćen velik broj djece, jer je talijanski jezik djeci s ovog područja vrlo blizak. Ovaj se program provodi jednom tjedno po jedan sat. Kako su potrebe djece, a i roditelja, bile veće od mogućnosti ovog programa, započela je s radom i talijanska igraonica u trajanju od 6 sati tjedno (tri puta po dva sata) u Vrtiću Lovran. Danas se paralelno provode ta dva oblika ovog programa, koji zadovoljava različite potrebe i mogućnosti djece. Igraonica je zapravo prošireni oblik kraćeg specijaliziranog programa, koja je s vremenom nastala i nametnula se kao potreba.

Program ranog usvajanja engleskog jezika

Ovaj program započeo je s radom 1996. godine. Provodi se u Vrtiću Opatija i Volosko pod vodstvom odgajateljice Vesne Marković, jednom tjedno po jedan sat. Djeca uče jezik kroz igru - društvenu igru, pjesmu, ples, priču, recitaciju, crtež - te na njima primjeren način usvajaju osnove stranog jezika.

Likovna radionica

Djeca predškolske dobi vrlo su radoznala, nesputana pravilima te su, stoga, originalna i neposredna u likovnom izričaju. Treba im nuditi mnoštvo materijala, omogućavati im i poticati ih da isprobavaju, kombiniraju i eksperimentiraju. Tako započinju osobno traganje za odgovarajućim izrazom svojih doživljaja. Likovna radionica provodi se u Vrtiću Opatija, a vodi ju odgajateljica Slavica Štulić. Posebna sklonost prema likovnom odgoju i likovnoj kulturi bila je dovoljan poticaj za izradu posebnog programa. Odgajateljica i djeca polaznici likovne radionice uspjeli su svojim radovima ostvariti brojne likovne izložbe i događanja, koja uvijek privlače veliku pozornost. Tijekom ovih godina redali su se uspjesi:

 • samostalne izložbe u Galerijama hotela "Adriatic", "Imperijal", "Jadran"
 • sudjelovanje na zajedničkim izložbama svih vrtića naše Ustanove
 • izložba u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu na temu "Svijet odraslih u viđenjima djece" 1996. godine u okviru cjeline Grad - graditeljstvo
 • retrospektivna izložba likovnih radova djece u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji
 • sudjelovanje na likovnoj manifestaciji "Mali ex tempore", na kojoj su 1992. godine osvojili 1. nagradu
 • Izložba u Galerija Bonačić u Opatiji 2001. godine
 • sudjelovanje na likovnim manifestacijama "Mali ex tempore" u Opatiji i Lovranu
 • sudjelovanje na međunarodnoj izložbi "Mali bitolski Monmartre"

Redovito sudjeluju na natječajima koje organiziraju Riječka banka i dnevnik La voce del popolo, a nagrade ne izostaju. Iz likovne radionice 1997. proizašla je i knjiga "Mali slikari" koja predstavlja retrospektivu njezina petogodišnjeg rada. Radovi djece likovne radionice ilustriraju i brojne dječje knjige opatijske čakavske spisateljice Ivanke Klarić Glogović.

Osim redovitog izlaganja u prostorijama vrtića, radovi djece likovne radionice u Lovranu sudjeluju i izlažu se:

 • u Galeriji Laurus u Lovranu
 • u Krasici kraj Buja u sklopu manifestacije Oleum olearum
 • na međunarodnoj izložbi Mali bitolski Monmartre u Makedoniji gdje dobivaju i jednu nagradu za pojedinačno ostvarenje
 • na lovranskom Ex tempore od 2003. godine
 • u Sloveniji

Male tjelesne aktivnosti

Osnovni cilj kojim smo se rukovodili pri organizaciji ovog programa bio je doprinos razvijanju navika za kontinuiranim tjelesnim vježbanjem. Razvijati kod djece potrebu za tjelesnim vježbanjem, ljubav prema sportu, sportsko ponašanje, sve su to elementi i sastavni dijelovi programa kojima se pridaje velika pozornost. Program se provodi u prostoru vrtića Volosko opremljenim ASCO programom, a vode ga odgajateljica Jadranka Suzić te Diego Lipovšek iz Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, Opatija.

Dramska igraonica

Program dramske igraonice započeo je 1996. godine, a vodi ga odgajateljica Sabrina Jelić u vrtiću Lovran. Djeca se kroz rad s odgajateljicom upoznaju s različitim vidovima umjetnosti - dramski, recitatorski, scenski, glazbeni i likovni. Dakle, ova se igraonica sadržajno ne razlikuje bitno od programa dramske igraonice na čakavštini, već se razlikuje jezično - provodi se na književnom jeziku. U vrtiću Lovran godinama su bila smještena djeca prognanika, koja su se redovito uključivala u kraće programe, no program dramske igraonice na čakavštini bio je za njih neprilagođen i nerazumljiv. To je bio poticaj za otvaranje dramske igraonice na književnom jeziku, kojim smo u cijelosti uspjeli zadovoljiti potrebe djece i roditelja, a u kojeg se i danas uključuje veliki broj djece.