Vježbenica za pokret i ples u DV Opatija

Vježbenica za pokret i ples u DV Opatija

Subotu, 04. svibnja 2019. u suradnji s Kotar teatrom i Plesnim centrom Tala iz Zagreba u DV Opatija održan je seminar za odgajatelje i stručne suradnike kojeg je vodila Larisa Lipovac Navojec, plesačica, koreografikinja i plesna pedagoginja. Namjera seminara je približiti ples i pokret odgajateljima kako bi ga oni mogli približiti djeci te na taj način potaknuti kreativni razvoj i zanimanje za plesnu umjetnost. Dobiveno znanje i vještine odgajatelji će moći koristiti kao dopunu programa u radu i igri s djeocom. Prostor igre postaje i prostor kreativnosti.

U sklopu seminara predstavljen je priručnik Vježbenica za pokret i ples kao stručna literatura vezana uz pokret i ples u predškolskim ustanovama.