Otvoren natječaj za odgajatelje/odgajateljice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/17 - 01/06,07,08,04
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 17 - 2/4
                                             Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 07. 08. 2017. godine objavljuje 

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 

  1. odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica,
  2. odgojitelj/ica na određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine - 3 izvršitelja/ice
  3. odgojitelj/ica na određeno vrijeme  za rad na zamjeni za odgojiteljicu na bolovanju u skupini s programom odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku za djecu predškolske dobi pripadnika talijanske nacionalne manjine do njenog povratka - 1 izvršitelj/ica,
  4. odgojitelj/ica na određeno vrijeme zamjena za bolovanje i rodiljni dopust - 1 izvršitelj/ica.

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi
  • za radno mjesto iz točke 3. ovog natječaja dokaz o potpunom vladanju jezikom i pismom talijanske nacionalne manjine (članak 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina NN 51/2000.)
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija,
Opatija, 51410 Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1.

 

 

                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                              Sanja Mišović-Kalanj, v.r.