Prilagodba djece na vrtić - Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece u vrtiće Opatija, Volosko, Ičići i Veprinac za pedagošku godinu...

Roditeljski sastanak "Prilagdoba djece na vrtić" za roditelje koji svoju djecu prvi put upisuju u naše vrtiće Opatija (Punta Kolova), Volosko, Ičići i Veprinac održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 18:00 sati. Za više informacija kliknite na naslvo...

više...

Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Kuharice

U kuhinjama našeg vrtića rade 2 glavne kuharice: Marija Tammaro i Tamara Ninković Jashari, 4 pomoćne kuharice: Anica Nikolić, Gordana Simčić, Ivanka Kinkela, Katica Podnar te 3 pomoćne kuharice/spremačice Dragana Brumnjak, Suzana Koverlica i Dolores Milih. Kuhinje se nalaze u svim našim kućama, ali se hrana priprema u samo dvije kuhinje – Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran, dok su ostale tri kuhinje čajne. U kuhinji vrtića Lovran hrana se priprema za djecu vrtića Lovran te za djecu produženog boravka Osnovne škole V. C. Emin u Lovranu i Mošćeničke drage i područnog vrtića Grobnički tići u Mošćeničkoj Dragi. U kuhinji vrtića Opatija hrana se priprema za djecu Vrtića Opatija, Vrtića Volosko, Vrtića Ičići i Vrtića Veprinac. U ostale tri čajne kuhinje priprema se doručak te servira hrana za ručak dopremljena iz dvije centralne kuhinje. Sve se naše kuharice trude da na vrijeme svi dobiju ukusan i zdrav obrok.