Odgajatelji

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Odgajatelji/ce zaposleni/e u našem vrtiću:

 1. Arzon Ivana
 2. Babić Ivona
 3. Brčić Lea
 4. Brozović Vida
 5. Buila Švađumović Ivana
 6. Buršić Andrea
 7. Čorak Iva
 8. Čulin Dijana
 9. Datković Grozdana (medicinska sestra)
 10. Demaria Ana
 11. Dumenčić Ivana
 12. Franković Maja
 13. Fruk Bura Moira
 14. Fućak Nikolina
 15. Gašić Martina
 16. Juračić Doris
 17. Karlović Marica
 18. Kojanović Slađana
 19. Kolarić Martina
 20. Komljenović Marta
 21. Kovačević Aleksandra
 22. Kružić Ana
 23. Ljubanović Josipa
 24. Maravić Jagoda
 25. Marčetić Karmen
 26. Marković Vesna
 27. Milat Iva
 28. Milković Suzana
 29. Neral Iva
 30. Nestorović Edina
 31. Pahlić Ivana
 32. Palmić Bojan
 33. Pavačić Sara
 34. Pavelić Cecilija
 35. Pekić Ćiković Aleksandra
 36. Petrović Ivona
 37. Radosavljević Stella
 38. Rubeša Mirjana
 39. Sobol Tea
 40. Stanić Lorena
 41. Strbad Sandra
 42. Štulić Slavica
 43. Šuša Biljana
 44. Topalušić Mateja
 45. Tramontana Aleksandra
 46. Tripar Jelušić Vanja
 47. Turković Gulin Katarina
 48. Turza Pašić Anja
 49. Vozila Daniela
 50. Vuković Izabela
 51. Zimmermann Nikolina
 52. Žagar Josipa

 

Odgajatelji na zamjeni:

 1. Afrić Iva
 2. Begić Agata
 3. Cerin Patricia
 4. Grgurić Katja
 5. Kučan Marija
 6. Kus Darija
 7. Lukić Andrea
 8. Milković Katarina
 9. Rupena Monika
 10. Trdić Petra