Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Spremačice

U našem vrtiću radi 7 spremačica: Karolina Dovođa, Dragica Čekada, Ivanka Korić, Jurković Duška, Juretić Marika, Mira Marić, Snježana Višnić Ferinac. Spremačice se brinu da sve prostorije našeg vrtića budu uvijek uredne i čiste. Isto tako brinu se i za čistoću igračaka te da dnevni odmor naše djece uvijek bude ugodan.