Novi predstavnik roditelja u Upravnom vijeću DV Opatija

Na sastanku koji je održan 14. listopada 2019. izabrana je nova predstavnica roditelja, gospođa Doriana Franković Doko čiji mandat traje do 31. kolovoza 2021 godine. Predstavnica je izabrana od strane roditelja Vrtića Opatija nakon što je dosadašnji predstavnik g. Robert Kurelić podnio zahtjev za opoziv. 
Roditelji se mogu svojoj predstavnici obratiti sa svojim upitima na mail adresu [email protected] ili na adresu DV Opatija, Antona Mihića 5a, Opatija.