Upisi u vrtić

U Dječji vrtić Opatija roditelji svoju djecu mogu upisati u sljedeće programe

  • redoviti 10-satni program u koji se upisuju djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu, a koji je prvenstveno namijenjen djeci zaposlenih roditelja
  • redoviti 5,5-satni program u koji se upisuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu, a koji je namijenjen djeci nezaposlenih roditelja ili roditeljima koji žele da njihovo dijete u vrtiću boravi kraće vrijeme
  • redoviti 5,5-satni program s ručkom u koji se upisuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu, a koji je namijenjen djeci nezaposlenih roditelja ili roditeljima koji žele da njihovo dijete u vrtiću boravi kraće vrijeme te žele da dijete konzumira ručak u vrtiću
  • redoviti smjenski 10-satni program u koji se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu čija oba roditelja rade u smjenama
  • program za rano učenje talijanskog jezika u vrtiću Opatija u koji se upisuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu
  • program za rano učenje engleskog jezika u vrtiću Ičići u koji se upisuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu
  • program za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine u vrtiću Opatija i Lovran u koji se upisuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu.

Skupine u kojima se provodi redoviti jaslički program u koji se upisuju djeca od navršenih 12 mjeseci do 3 godine provodi se u našim objektima u Opatiji, Lovranu i Veprincu, dok se u našim objektima u Ičićima i Voloskom provode vrtićki programi u koje se upisuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu. Više o programima koji se provode u vrtiću možete pročitati u rubrici Programi.

Redoviti upisi svake se godine provode u proljetnim mjesecima. No, Zahtjev za upis roditelji mogu predati i izvan upisnog roka te će se dijete, ovisno o popunjenosti i slobodnim mjestima, upisati u vrtić ili staviti na listu čekanja. No, dijete će se lakše upisati tijekom redovitih upisa jer tada ima najviše slobodnih mjesta.

Roditelji koji koriste rodiljni ili roditeljski dopust za svoje dijete (do 1. odnosno 3. godine života djeteta) mogu dijete upisati u vrtić tek po prekidu istoga. 

Upise provodi povjerenstvo kojeg čine ravnatelj, stručni tim te jedan predstavnik osnivača. Rezultati upisa u redovitom upisnom roku objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića te na mrežnim stranicama vrtića u roku 30 dana od dana završetka redovitog upisnog roka.

U DV Opatija prvenstveno se upisuju djeca s područja Grada Opatije te Općine Lovran, a u slučaju slobodnih mjesta i djeca s prebivalištem na području drugog grada ili općine ako im grad ili općina u kojoj dijete ima prebivalište odobri sufinanciranje boravka u vrtiću ili ga roditelj može financirati samostalno.

Prije nego što upisano dijete počne pohađati vrtić roditelj je obvezan:

  • uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića
  • dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
  • potpisati ugovor s vrtićem.

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.