Nastavljamo s čitanjem

Nastavljamo s čitanjem

Priče pomagalice namijenjene su svoj djeci i pisane su kako bi im objasnile i olakšale različite problemske situacije, emocije koje doživljavaju, svakodnevne teškoće s kojima se susreću. Također, namijenjene su i odraslima, roditeljima, bakama, djedovima, odgojiteljima, učiteljima koji će pripovijedajući ove priče djeci, dobiti moć neizravnog pomaganja, a istovremeno i mogućnost uvida u pozadinu djetetovih reakcija. Naime, uz pomoć priče pomažemo djeci da lakše prebrode izazove s kojima se susreću kroz odrastanje, na neizravan način koji ne osuđuje i „ne upire prstom“ u dijete, već, koristeći metaforu, nudi djetetu mogućnost za promjenu.

Kroz priču i radnju djeca projiciraju sebe i svoje emocije što im olakšava uvide o sebi i svijetu koji ih okružuje. Pričanjem priča djetetu pomažemo da dođe u dodir sa samim sobom. Dijete u priči može prepoznati sebe, druge njemu važne osobe ili neko svoje intimno iskustvo. Priča djetetu pruža novu informaciju, omogućuje mu doživljaj novog iskustva ili situacije, nudi pogled iz drugog kuta na situaciju u kojoj se nalazi, potiče ga na razmišljanje i aktivni pristup problemu, propitivanje i isprobavanje drugačijih rješenja, usađuje u dijete nove vrijednosti i stavove te omogućuje da doživi kako ono nije jedino s određenim problemom.

Priče pomagalice pripovijedajte djeci za laku noć i dobar dan, u trenutcima razonode i zabave ali i u situacijama kada djetetu treba pružiti pomoć u razumijevanju onog što mu se događa.

Danas ćete čitati priču o malom zmaju koji nije mogao letjeti. Pozivamo vas da uđete u čarobni svijet priče i otkrijete što se to dogodilo zmajiću da nije mogao letjeti.

Uživajte u priči.

Priču možete pronaći ovdje

Mali zmaj koji nije mogao letjeti