Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Administracija i računovodstvo

Na mjestu administratorice radi Jasminka Munić, diplomirana pravnica. Ona se brine o važnim dokumentima, o usklađenosti općih akata vrtića, svakodnevno zaprima i šalje poštu ili druge važne obavijesti, obavlja dio kadrovskih poslova, vodi evidencije, zapisnike, priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća sastavlja i objavljuje natječaje, izdaje potvrde i uvjerenja, vrši prijave, odjave i dr.

Na mjestu računovođe radi Silvija Mušćo, diplomirani ekonomista. Usko surađujući s Gradom Opatija obavlja slijedeće poslove: fakturiranje boravka djece, vođenje knjigovodstva saldakonti kupaca i dobavljača, financijksog knjigovodstva, praćenje naplate i dugovanja, obračun i isplate plaća.