Prilagodba djece na vrtić - Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece u vrtiće Opatija, Volosko, Ičići i Veprinac za pedagošku godinu...

Roditeljski sastanak "Prilagdoba djece na vrtić" za roditelje koji svoju djecu prvi put upisuju u naše vrtiće Opatija (Punta Kolova), Volosko, Ičići i Veprinac održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 18:00 sati. Za više informacija kliknite na naslvo...

više...

Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Administracija i računovodstvo

Na mjestu administratorice radi Jasminka Munić, diplomirana pravnica. Ona se brine o važnim dokumentima, o usklađenosti općih akata vrtića, svakodnevno zaprima i šalje poštu ili druge važne obavijesti, obavlja dio kadrovskih poslova, vodi evidencije, zapisnike, priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća sastavlja i objavljuje natječaje, izdaje potvrde i uvjerenja, vrši prijave, odjave i dr.

Na mjestu računovođe radi Silvija Mušćo, diplomirani ekonomista. Usko surađujući s Gradom Opatija obavlja slijedeće poslove: fakturiranje boravka djece, vođenje knjigovodstva saldakonti kupaca i dobavljača, financijksog knjigovodstva, praćenje naplate i dugovanja, obračun i isplate plaća.