Pralja

Na poslovima pralje-krojačice radi Ana Heger. Ona je zadužena za čistoću, krojenje, prepravljanje i glačanje posteljine, prekrivača, zavjesa, stolnjaka, kuta, a brine se i za odjeću lutaka naše djece.