Prilagodba djece na vrtić - Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece u vrtiće Opatija, Volosko, Ičići i Veprinac za pedagošku godinu...

Roditeljski sastanak "Prilagdoba djece na vrtić" za roditelje koji svoju djecu prvi put upisuju u naše vrtiće Opatija (Punta Kolova), Volosko, Ičići i Veprinac održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 18:00 sati. Za više informacija kliknite na naslvo...

više...

Otvoren natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ica

Od 19. travnja 2017. otvoren natječaj za pripravnike/ice odgojitelje/ice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u DV Opatija...

više...

Odgajatelji

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka, te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Odgajatelji/ce zaposleni/e u našem vrtiću:

 1. Arzon Ivana
 2. Babić Ivona
 3. Brčić Lea
 4. Brozović Vida
 5. Buila Švađumović Ivana
 6. Čulin Dijana
 7. Datković Grozdana (medicinska sestra)
 8. Dumenčić Ivana
 9. Fruk Bura Moira
 10. Fućak Nikolina
 11. Gašić Martina
 12. Grubiša Sanja
 13. Karlović Marica
 14. Komljenović Marta
 15. Kovačević Aleksandra
 16. Kružić Ana
 17. Marčetić Karmen
 18. Marković Vesna
 19. Milat Iva
 20. Milković Suzana
 21. Neral Iva
 22. Pahlić Ivana
 23. Palmić Bojan
 24. Paragvaj Smiljana
 25. Pavačić Sara
 26. Pavelić Cecilija
 27. Pekić Ćiković Aleksandra
 28. Petrović Ivona
 29. Rubeša Mirjana
 30. Sobol Tea
 31. Strbad Sandra
 32. Štulić Slavica
 33. Šuša Biljana
 34. Tramontana Aleksandra
 35. Turković Gulin Katarina
 36. Turza Pašić Anja
 37. Vlahović Tamara (medicinska sestra)
 38. Valenčić Stella
 39. Žepina Loreta

 

Odgajatelji na zamjeni:

 1. Buršić Andrea
 2. Jelić Martina
 3. Kolarić Martina
 4. Šikić Bojana 
 5. Vozila Daniela