Savjetovalište

Suvremeno društvo i promjene koje ga obilježavaju, pred današnje roditelje stavljaju brojne izazove što njihovu roditeljsku ulogu čini iznimno zahtjevnom i odgovornom. Roditelji su suočeni s različitim pritiscima od strane poslodavaca, javnih službi, medija, drugih članova obitelji ali i vlastitih očekivanja i uvjerenja.
U toj mreži pritisaka i očekivanja, roditeljima je potrebna podrška kako bi se lakše mogli nositi s izazovima koje im roditeljska uloga donosi. Glavni je zadatak društvene podrške obiteljima osnažiti obitelj za ispunjavanje njezine temeljne zadaće podizanja djece te omogućiti roditeljima pružanje primjerene roditeljske skrbi.
Podršku svojem roditeljstvu roditelji mogu ostvariti kroz savjetovanje. To je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se otežano nosi s poteškoćama s kojima se suočava. To nije jednosmjeran već interaktivni proces koji zahtijeva uključenost svih sudionika. Savjetodavac ne dijeli savjete, recepte, brza rješenja niti rješava probleme čarobnim štapićem. U savjetovanju roditelji zajedno sa savjetodavcem postavljaju ciljeve i razvijaju planove za rješavanje prepreka.
Roditelji u savjetovanje dolaze s različitim temama kao što su razvojni problemi djece, odgojne nedoumice, ponašajni problemi, emocionalni problemi, odnosi s djecom, problemi prehrane djece, životni gubitci, razvodi, donošenje važnih životnih odluka…
Svaki problem vrijedan je pažnje, a potražiti pomoć i podršku znak je osobne snage, a ne slabosti.
Savjetovalište vodi psihologinja Gorana Mišćenić, a za dolazak na savjetovanje potrebno je javiti se osobno psihologinji ili na brojeve telefona 272 407, 271 665 kao biste dogovorili termin susreta.