Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj

Opći cilj projekta:

Doprinijeti obiteljskoj razvojnoj politici RH kroz unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Specifični cilj projekta:

Uvesti smjenski rad u dječjem vrtiću Opatija te povećati kapacitete prihvata djece kroz nove vrtićke skupine uz zapošljavanje stručnog pedagoškog kadra te uvođenje posebnih odgojno-obrazovnih programa za djecu.

Ključne aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te uvođenje posebnih odgojnoobrazovnih programa za djecu
V: Promidžba i vidljivost projekta
PM: Upravljanje projektom i administracija

Naziv programa:
Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Naziv poziva:
UP.02.2.2.08: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Naziv projekta:
“UP.02.2.2.08.0062: Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj”
Nositelj projekta:
Dječji vrtić Opatija
Projektni partner:
Grad Opatija, Dječji vrtić “Bambi” Vrbovsko
Vrijednost projekta:
3.294.772,43 HRK
EU stopa sufinanciranja:
100%
Iznos EU potpore:
3.294.772,43 HRK
Trajanje projekta:
30 mjeseci

Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj

Očekivani rezultati i mjerljivi ishodi projekta:

 • Uspostava smjenskog rada kroz nove odgojne skupine u Dječjem vrtiću Opatija za 15 djece u trajanju od 6:00 do 21:00 sat
 • Zaposleno stručno osoblje na projektu: tri odgojitelja/ice za rad u novoformiranim skupinama na puno radno vrijeme
 • Zaposleno potporno osoblje: spremač/ica i kuhar/ica na pola radnog vremena
 • 2 novozaposlena stručna suradnika: logoped/ica i odgojitelj - rehabilitator za rad s djecom s teškoćama sudjeluju na dugoročom specijalističkom osposobljavanju
 • Zaposlen projektni koordinator na puno radno vrijeme za provedbu projekta
 • Uspostava programa rane informatike za vrtićki uzrast u dva uključena vrtića
 • Nabavljena didaktička oprema – 289 komada igračaka
 • Nabavka i stavljanje u funkciju SilabuS didaktičkih pomagala za logopediju i stručne službe
 • Realizirano 6 programa razmjene osoblja i djece dva uključena vrtića za 180 sudionika
 • Organiziran ekološki program u dva vrtića sa 10 radionica i 2 ekološka izleta za 240 sudionika
 • Izrada promidžbenih materijala za informiranje javnosti o mogućnostima nove usluge smjenskog rada u okviru vrtića

Kontakt podaci:

Dječji vrtić Opatija
Stubište Miroslava Krleže 1
51410 Opatija
Telefon:
+385 (0)51 272 407; 271 665
Email:

[email protected]

www.djecji-vrtic-opatija.hr

Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.