Da se ne zatare

Da se ne zatare

Da se ne zatare, na Antonju „Gospodina Neću“ na pal smo obesili i užancu storili. Kako pust nalaže storili smo i pusni tanac va sale. Pravi tanac je to bil, čuda dečine i judi prišlo se j' zabavit. Armunika i trumbeta švikali su bez prestat, tomboli su se podelile, a tancalo se z metlun i bez nje. Muški svet je stavjal robu sušit na sušilo, a šćipalnic je bilo sakudar. Najveć se j' pak judi zabavilo dokle j' dural „Ples sa zvijezdama“. Tancala se j' rašpa ča morete pogledat OVDE, pačji ples, makarena i hoki poki, a žiri je zibral najbojeh. Oneh ki su se strudili čekale su friti, kroštuli i krafni, a bilo j' tega i za popit.

Po užance va vrtiće smo pričekali Leprinački zvončari. Kolo su nan storili i zvonili, zvonili. Parićali smo njin kiseli kapuz i kumbasice. Obećali su nan, prit će i kletu. Pogledajte OVDE kako je bilo.

A onda j' prišal pusni pondejak i utorak – po sele jaja smo pobirali. Čuda drageh judi nas je čekalo i lepo se s nami zabavilo. Po pute smo trefili „Muži“ ki su nan zasopli. Da se ne zatare spreda seh maškaric visoko se nosil maj.  

Sredu – na pepelnicu smo ga osudili. „Gospodin Neću“ pobral je za čuda tega - neću jist maneštru, neću pospravit igračke, neću dat ljuljačku... i osudili smo ga, KRIV JE!

Deca bi ga rada va svemir va rakete poslat, a morda će ga i Leprinčani važgat. Ćemo videt, a povedet van kletu.

Tako smo to mi, Leprinčani, storili, da se ne zatare.