Dječji tjedan

Dječji tjedan

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja manifestacija koja se svake godine održava u prvom tjednu mjeseca listopada pod lijepim i već prepoznatljivim motom „Ljubav djeci prije svega!“. U tom tjednu održava se niz aktivnosti i akcija koje imaju za cilj usmjeriti pozornosti javnosti prema ostvarivanju dječjih prava, uvažavanju dječjih potreba, njihovog položaja u društvu, obitelji i lokalnoj zajednici kao i njihovoj aktivnoj participaciji u aktivnostima lokalne zajednice.

Kroz sve organizirane aktivnosti, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama kao i djecom potiču javnost i institucije na korake za zaštitu i unaprjeđenje dječjih prava te dobrobiti djece.  

Obilježavanju Međunarodnog dana djeteta i dječjeg tjedna svake godine priključuje se i DV Opatija kada se u vrtiću organiziraju različite prigodne aktivnosti u kojima sudjeluju djeca sa svojim odgajateljima. To je prilika da se uključimo i u aktivnosti koje se organiziraju u lokalnoj zajednici, no ove godine taj je dio izostao zbog već poznatog razloga, epidemije koronavirusa, koja nas, nažalost sprječava u brojnim aktivnostima u kojima bismo rado participirali.

U javnosti se ovaj tjedan dodatno ističe poruka koja izražava glas djece „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!“. Ova bi poruka nas odrasle trebala podsjetiti da djeca nisu samo nemoćna, mala bića o kojima se brinemo, već da su djeca osobe sa svojim osjećajima, razmišljanjima i željama koje je potrebno ozbiljno uzeti u obzir.

Prema Konvenciji o pravima djeteta (UN, 1989.) svako dijete ima pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose, ima pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu misli, savjesti i vjere, pravo na slobodu udruživanja, pravo na zaštitu privatnosti te pristup informacijama. Ove smjernice su jedan od alata kako osigurati kvalitetnu participaciju djece i adolescenata u javnim politikama i odlučivanju.

Dakle, zadatak nas odraslih je osigurati djeci zdrav razvoj te ostvarivanje njihovih punih potencijala omogućavanjem njihove aktivne participacije u društvu, što je moguće samo uz razumijevanje i prihvaćanje djeteta kao ravnopravne osobe.

Na ovoj poveznici možete pogledati video pod nazivom „Samo dijete“ no, oni nisu „samo“ djeca i evo što rade kako bi svijet bio bolje mjesto!

https://youtu.be/sj4vwy6zOgY

Ugledajmo se na njih!

Pripremila: Gorana Mišćenić, stručna suradnica psihologinja