Informacije o upisu u prvi razred opatijske Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov za 2023.-2024. godinu

Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva ("Narodne novine" broj 67/14 i 63/20) djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.

Prijave djeteta za upis provodit će se od 23. do 27. siječnja 2023. godine u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta. Na prijavu je potrebno donijeti dokument koji sadrži ime i prezime te OIB djeteta, adresu prebivališta/boravišta uz napomenu da li se radi o djetetu s teškoćama u razvoju.

Roditelji odnosno skrbnici mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole rođenog od 01. travnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine radi utvrđivanja mogućnosti prijevremenog upisa u I. razred osnovne škole najkasnije do 31. ožujka 2023.

Sve informacije možete potražiti u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi „školskom dispanzeru“ ili na web stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, pod Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i obrazovanje/Obrasci.

Prijave za djecu koju će roditelji upisati u opatijsku Osnovnu školu Rikarda Katalinića Jeretova provodit će se u velikoj školi u Opatiji (preko puta trgovine Spar) u uredu psihologa (tel. 051 703 915)  prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 23.1.2023. od 15:00 do 18:00 sati

Utorak, 24.1.2023. od 8:00 do 11:00 sati

Četvrtak, 26.1.2023. od 8:00 do 11:00 sati