Ispis djece iz vrtića i mjerila za naplatu usluga DV Opatija od roditelja-korisnika usluga

 

Roditelji/skrbnici koji u narednom periodu žele ispisati dijete iz DV Opatija zbog odlaska u školu ili nekog drugog razloga, obvezni su prije toga podmiriti neplaćene račune za boravak djeteta u vrtiću.

Molimo sve roditelje/skrbnike koji žele ispisati dijete, da se o tome pismeno očituju putem e-maila i to na sljedeće adrese: [email protected] ili [email protected]. Ispis djece iz vrtića vršit će se sukladno potpisanom ugovoru, sa zadnjim danom tekućeg mjeseca.

U slučaju da roditelj/skrbnik iz vrtića ispiše dijete koje nije školski obveznik, za ponovno uključivanja djeteta u vrtić mora podnijeti zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom.  

Sukladno Izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga, kada dijete ne prisustvuje cijeli mjesec u vrtiću, roditelj/skrbnik ima pravo tražiti umanjenje cijene usluge za 50% pod uvjetom da se o mjesecu kada dijete neće pohađati vrtić pisano izjasni minimalno mjesec dana ranije, a umanjenje se može ostvariti najviše za dva mjeseca u godini. 

Detaljnije informacije o mjerilima za naplatu usluga DV Opatija možete pročitati u dokumentima ispod: 

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga

Izmjene i dopune odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga

Općina Lovran

                                                                               

                                                                                                                      Dječji vrtić Opatija