Roditeljski sastanak za roditelje školskih obveznika: Priprema djece za školu

Pozivamo roditelje školskih obveznika DV Opatija na roditeljski sastanak Priprema djece za školu, koji će se održati 06. veljače 2024. u 17:30 sati u Dječjem vrtiću Opatija na Punta Kolovi (Ulica A. Mihića 5a, Opatija). Na sastanku ćemo govoriti o vještinama koje bi dijete trebalo razviti prije polaska u školu, kako mu roditelji pri tome mogu pomoći, koji su mali rituali dobrodošli prije odlaska u školu...

Roditeljski sastanak vodit će psihologinja Gorana Mišćenić i pedagoginja Tamara Klasan Brnčić. Predviđeno vrijeme trajanja sastanka je oko 1 h 15 minuta.

Molimo vas da na sastanak ne dolazite s djecom.