Upisi u program predškole za 2020./2021. godinu

Temeljem članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić Opatija, Opatija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA 2020./21. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji djece rođene od 01. 04. 2014. do 31. 03. 2015. godine s područja Grada Opatije i Općine Lovran koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Zahtjevi za upis u program predškole u Dječjem vrtiću Opatija zaprimaju se u razdoblju od 01. do 09. veljače  2021. godine.

Zahtjev za upis u program predškole s potrebnom dokumentacijom predaje se putem online obrasca na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opatija. Iznimno, roditelji koji nisu u mogućnosti predati online zahtjev, isti mogu, zajedno s potrebnom dokumentacijom, dostaviti u papirnatom obliku poštom ili osobno u poštanski sandučić na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija. Obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama DV Opatija pod rubrikom Upisi u vrtić/Upis u program predškole.

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju ukoliko ih dijete ima
  • ispunjeni Upitnik za roditelje nove djece.