Programi

U našem vrtiću predškolskim je odgojem obuhvaćeno oko 450 djece u 30 odgojnih skupina u 5 objekata od kojih je:

  • 18 odgojnih skupina cjelodnevnog (10-satnog) programa
  • 4 odgojne skupine poludnevnog (5,5-satnog) programa
  • 4 odgojne skupine u kojima se provodi kombinirani 5,5 i 10-satni program
  • 1 odgojna skupine za rano učenje engleskog jezika
  • 1 odgojna skupina za rano učenje talijanskog jezika
  • 2 skupine u kojim se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine

Cjelodnevni ili 10-satni program temelji se na pravu zaposlenih roditelja, ali se organizacijom rada maksimalno nastoje zadovoljiti sve dječje potrebe.

Poludnevni ili 5,5-satni program ne zadovoljava potrebe zaposlenih roditelja ali je primjereniji za dijete.

U kućama Dječjeg vrtića Opatija djeca se mogu upisati i u skupine za rano učenje stranih jezika - u Vrtiću Opatija u skupinu za rano učenje talijanskog jezika, a u Vrtiću Ičići skupina za rano učenje engleskog jezika.

U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran djeluju i skupine u kojima se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine. U ove skupine mogu se upisati i djeca koja NISU pripadnici talijanske nacionalne manjine. 

Osim odgoja, velika se pažnja pridaje njegovanju tradicije našeg kraja. Tijekom godine program koji se u vrtiću provodi sadrži elemente kulture i običaja kvarnerskog podneblja. U odgojno-obrazovnom radu djecu se pokušava upoznati s tradicijom kraja, a običaje približiti kroz različite sadržaje i aktivnosti koje se u pojedinim periodima provode u vrtiću.