Programi

Djeca se u vrtiću mogu upisati u:

  • REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
  • REDOVITI SMJENSKI CJELODNEVNI PROGRAM
  • REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM
  • REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM S RUČKOM
  • SKUPINU ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA
  • SKUPINU ZA RANO UČENJE TALIJANSKOG JEZIKA
  • PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI PRIPADNIKE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Redoviti cjelodnevni program

U Dječjem vrtiću Opatija cjelodnevni, 10-satni program provodi se u 18 odgojnih skupina i to u svim našim kućama. Ovaj se program provodi za djecu od jedne godine pa do polaska u školu. Temelji se na pravu zaposlenih roditelja, ali se organizacijom rada maksimalno nastoje zadovoljiti potrebe djece. Njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Redoviti smjenski cjelodnevni program

Ovaj program djeluje u Vrtiću Opatija, a u njega se upisuju djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu čija oba roditelja rade u smjenama.

Redoviti poludnevni program i redoviti poludnevni program s ručkom

Ovaj program u trajanju od 5,5 sati dnevno provodi se u 6 odgojnih skupina u vrtićima Lovran, Opatija, Ičići, Veprinac i Volosko. Ne zadovoljava potrebe zaposlenih roditelja ali je primjereniji za dijete. Namijenjen je roditeljima koji nisu zaposleni odnosno onima kojima nije potrebno čuvanje djeteta, već svojem djetetu žele pružiti igru, zabavu, učenje, nova iskustva i stjecanje socijalnih vještina u društvu vršnjaka. Naše su poludnevne skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine do polaska u školu. U skolopu ovog programa roditelji mogu za svoju djecu birati i ručak u koliko žele da ga djeca konzumiraju u vrtiću.

Skupina za rano učenje engleskog jezika, skupina za rano učenje talijanskog jezika te program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine

U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran djeluje po jedna skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine. U Vrtiću Ičići djeluje skupina za rano učenje engleskog jezika, a u Vrtiću Opatija skupina za rano učenje talijanskog jezika. Djeca se u ovim skupinama svakodnevno susreću sa stranim jezikom kroz komunikaciju sa svojim odgajateljima te kroz posebno planirane i izvođene aktivnosti. Djeca uče jezik kroz igru - društvenu igru, pjesmu, ples, priču, recitaciju, crtež - te na njima primjeren način usvajaju osnove stranog jezika. Ove su skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine pa do polaska u školu. Pokazalo se da se djeca u ovim skupinama bolje snalaze ukoliko ih počnu pohađati nakon što su već prošla proces adaptacije i socijalizacije i to nakon navršene četvrte godine, upravo zbog zahtjevnije situacije susretanja sa stranim jezikom.

Roditelji čija djeca koriste 5,5-satni program u ovim skupinama također mogu prema želji birati i ručak.

Talijanska skupina u Vrtiću Opatija (sadašnja skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine) prva je skupina na stranom jeziku na području predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Započela je s radom 1993. godine.