Programi

Djeca se u vrtiću mogu upisati u:

  • REDOVITI 10-SATNI (CJELODNEVNI) PROGRAM
  • REDOVITI 10-SATNI SMJENSKI (CJELODNEVNI) PROGRAM
  • REDOVITI 5,5-SATNI (POLUDNEVNI) PROGRAM BEZ ILI S RUČKOM
  • PROGRAM ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA
  • PROGRAM ZA RANO UČENJE TALIJANSKOG JEZIKA
  • PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI PRIPADNIKE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Redoviti cjelodnevni program

U Dječjem vrtiću Opatija cjelodnevni, 10-satni program provodi se u 21 odgojnoj skupini za djecu od jedne godine do polaska u školu. U našim objektima u Opatiji, Veprincu i Lovranu u 10 satni program mogu se upisati djeca od navršene godine dana do polaska u školu, dok se u našim objektima u Ičićima i Voloskom u ovaj program upisuju djeca od navršene tri godine do polaska u školu. Ovaj se program temelji na pravu zaposlenih roditelja, no organizacijom rada nastoje se maksimalno zadovoljiti potrebe djece. Njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Redoviti smjenski cjelodnevni program

Ovaj program djeluje u Vrtiću Opatija, a u njega se upisuju djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu čija oba roditelja rade u smjenama.

Redoviti poludnevni program (bez ili s ručkom)

Ovaj program u trajanju od 5,5 sati dnevno provodi se u 6 odgojnih skupina u vrtićima Lovran, Opatija, Ičići, Veprinac i Volosko. Namijenjen je roditeljima koji nisu zaposleni odnosno onima kojima nije potrebno čuvanje djeteta, već svojem djetetu žele osigurati igru, zabavu, učenje, nova iskustva i stjecanje socijalnih vještina u društvu vršnjaka. Naše su poludnevne skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine do polaska u školu. U skolopu ovog programa roditelji mogu za svoju djecu birati i ručak ukoliko žele da ga djeca konzumiraju u vrtiću.

Skupina za rano učenje engleskog jezika, skupina za rano učenje talijanskog jezika te program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine

U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran djeluje po jedna skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine. U Vrtiću Ičići djeluje skupina za rano učenje engleskog jezika, a u Vrtiću Opatija skupina za rano učenje talijanskog jezika. Djeca se u ovim skupinama svakodnevno susreću sa stranim jezikom kroz komunikaciju sa svojim odgajateljima te kroz posebno planirane i izvođene aktivnosti. Djeca uče jezik kroz igru - društvenu igru, pjesmu, ples, priču, recitaciju, crtež - te na njima primjeren način usvajaju osnove stranog jezika. Ove su skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine pa do polaska u školu. Pokazalo se da se djeca u ovim skupinama bolje snalaze ukoliko ih počnu pohađati nakon što su već prošla proces adaptacije i socijalizacije i to nakon navršene četvrte godine, upravo zbog zahtjevnije situacije susretanja sa stranim jezikom.

Roditelji u ovim programima mogu za svoju djecu birati 10-stani ili 5,5-satni program (bez ili s ručkom). 

Talijanska skupina u Vrtiću Opatija (sadašnja skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine) prva je skupina na stranom jeziku na području predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Započela je s radom 1993. godine.