Redovni program

Djeca se u vrtiću mogu upisati u:

Cjelodnevni program

U Dječjem vrtiću Opatija cjelodnevni, 10-satni program provodi se u 18 odgojnih skupina i to u svim našim kućama. Ovaj se program provodi za djecu od jedne godine pa do polaska u školu. Temelji se na pravu zaposlenih roditelja, ali se organizacijom rada maksimalno nastoje zadovoljiti potrebe djece. Njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Poludnevni program

Ovaj se program provodi u 4 odgojne skupine u vrtićima Lovran, Veprinac i Volosko. Ne zadovoljava potrebe zaposlenih roditelja ali je primjereniji za dijete. Namijenjen je roditeljima koji nisu zaposleni odnosno onima kojima nije potrebno čuvanje djeteta, već svojem djetetu žele pružiti igru, zabavu, učenje, nova iskustva i stjecanje socijalnih vještina u društvu vršnjaka. Naše su poludnevne skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine do polaska u školu.

Kombinirani cjelodnevni i poludnevni program

Iz potrebe roditelja za smještajem djece u vrtić kreirane su i 4 skupine kombiniranog 10-satnog i 5,5-satnog programa u vrtiću Ičići i Opatija.

Skupina za rano učenje engleskog jezika, skupina za rano učenje talijanskog jezika te program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine

U Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran djeluje po jedna skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine. U Vrtiću Ičići djeluje skupina za rano učenje engleskog jezika, a u Vrtiću Opatija skupina za rano učenje talijanskog jezika. Djeca se u ovim skupinama svakodnevno susreću sa stranim jezikom kroz komunikaciju sa svojim odgajateljima te kroz posebno planirane i izvođene aktivnosti. Djeca uče jezik kroz igru - društvenu igru, pjesmu, ples, priču, recitaciju, crtež - te na njima primjeren način usvajaju osnove stranog jezika. Ove su skupine mješovite, a djeca se u njih mogu upisati s navršene treće godine pa do polaska u školu. Pokazalo se da se djeca u ovim skupinama bolje snalaze ukoliko ih počnu pohađati nakon što su već prošla proces adaptacije i socijalizacije i to nakon navršene četvrte godine, upravo zbog zahtjevnije situacije susretanja sa stranim jezikom.

Talijanska skupina u Vrtiću Opatija (sadašnja skupina u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine) prva je skupina na stranom jeziku na području predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Započela je s radom 1993. godine. Vodi je odgajateljica Slavica Štulić. Zbog doprinosa u radu s djecom, a posebno zbog velikih uspjeha na području likovnog odgoja te ranog učenja talijanskog jezika, odgajateljica je 2003. godine promovirana u odgajatelja mentora.

Lovransku skupinu u kojoj se provodi program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine vode maestre Marta Komljenović i Katja Grgurić, a opatijsku skupinu maestre Stella Radosvaljević i Ivana Peša Okanović.

Skupinu za rano učenje talijanskog jezika u vrtiću Opatija vode maestre Andrea Buršić i Josipa Ljubanović.  

Englesku skupinu u vrtiću Ičići vode teacher Sandra Strbad i teacher Ivona Petrović.