Specijalizirani program

U DV Opatija trenutno se provodi samo kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika u našem objektu u Opatiji. 

Djeca se osim u redovne programe mogu uključiti i u kraće specijalizirane programe:

U kraće specijalizirane programe mogu se uključiti i djeca koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Program ranog učenja talijanskog jezika

Program ranog usvajanja talijanskog jezika počeo se provoditi još 1980. godine pod nazivom fakultativno učenje. Započela ga je provoditi odgajateljica Gina Desanti Puž. Trenutno se ovaj program provodi samo u našem objektu u Opatiji, a provodi ga odgajateljica Andrea Buršić Novak, jednom tjedno u trajanju od jednog školskog sata.

Program ranog učenja engleskog jezika

Ovaj program započeo je s radom 1996. godine. Trenutno se ne provodi u našem vrtiću.