Specijalizirani program

U DV Opatija trenutno se ne provode kraći specijalizirani programi.

Djeca se osim u redovne programe mogu uključiti i u kraće specijalizirane programe:

U kraće specijalizirane programe mogu se uključiti i djeca koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Program ranog usvajanja talijanskog jezika

Program ranog usvajanja talijanskog jezika počeo se provoditi još 1980. godine pod nazivom fakultativno učenje. Započela ga je provoditi odgajateljica Gina Desanti Puž. Trenutno se ovaj program provodi Vrtiću Lovran, a provodi ga odgajateljica Moira Fruk, koja ima završeni tečaj talijnskog jezika na razini B1 na Narodnom Učilištu u Rijeci. Svake je godine obuhvaćen velik broj djece, jer je talijanski jezik djeci s ovog područja vrlo blizak. Ovaj se program provodi jednom tjedno po jedan sat.

Program ranog usvajanja engleskog jezika

Ovaj program započeo je s radom 1996. godine. Provodi se u Vrtiću Volosko, Veprinac i Opatija. U Vrtiću Volosko provodi ga odgajateljica Vesna Marković, u Vrtiću Veprinac odgajateljica Sandra Strbad, a u Vrtiću Opatija Iva Čorak jednom tjedno po jedan sat. Djeca uče jezik kroz igru - društvenu igru, pjesmu, ples, priču, recitaciju, crtež - te na njima primjeren način usvajaju osnove stranog jezika.