Obavijesti

UPIS DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

29.04.2014. - Ustanova Dječji vrtić Opatija primat će predbilježbe za upis djece u organizirane programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2014./2015. 30 dana od dana objave poziva.

Obavijest o rezultatima upisa u dječji vrtić Opatija za pedagošku godinu 2014/2015

Obavještavamo roditelje da su rezultati upisa djece u Dječji vrtić Opatija objavljeni od 11. 07. 2014. godine na oglasnim pločama u Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran. Informacije o primljenoj djeci ro...

Obavijest o upisima u dječji vrtić Opatija za pedagošku godinu 2013./2014

U Dječjem vrtiću Opatija od 21. travnja do 06. svibnja 2013. godine (15 dana od dana objave natječaja u Novom Listu) traju predbilježbe za upis u programe odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za pedagošku godinu 2013./2014.

Obavijest o rezultatima upisa u dječji vrtić Opatija za pedagošku godinu 2012./2013.

Obavještavamo roditelje da su rezultati upisa djece u Dječji vrtić Opatija objavljeni od 17. 07. 2012. godine na oglasnim pločama u Vrtiću Opatija i Vrtiću Lovran. Informacije o primljenoj djeci ro...

Otvaranje nove jasličke skupine u vrtiću Lovran

Grad Opatija, na temelju iskazanog interesa roditelja s područja Grada OpatijE osigurao je sredstva za otvaranje nove skupine jasličkog uzrasta u pedagoškoj godini 2012./2013. Skupina se otvara u V...