O nama

U vrtiću je zaposleno 56 odgajatelja neposredno uključenih u provođenje odgojno-obrazovnog rada. Pored odgajatelja u odgojno-obrazovni proces uključen je i stručni tim te zdravstvena voditeljica:

  • ravnateljica Biljana Šuša
  • pedagoginja Tamara Klasan Brnčić
  • psihologinja Gorana Mišćenić
  • logopedinja Maja Marušić (porodiljni dopust)
  • edukacijska rehabilitatorica Nadia Novak Ramić
  • zdravstvena voditeljica Jelica Lukenda Matulja

Tajnica Željana Rogoznica

Poslove računovodstva obavljaju:

voditeljica računovodstva Silvija Mušćo Perković
administrativno-računovodstvena djelatnica Karolina Kaštelan 

Od tehničkog osoblja:

  • na poslovima prehrane radi 9 djelatnika
  • na poslovima čišćenja 13 djelatnika
  • na poslovima održavanja tekstila 2 djelatnika
  • na poslovima održavanja objekata 4 djelatnika.