Naše kuće

POVIJEST PREDŠKOLSKOG ODGOJA NA PODRUČJU GRADA OPATIJE

Predškolski odgoj na ovim prostorima započeo se provoditi 11. svibnja 1919. godine kada je svečano otvoren vrtić Savoia u Voloskom. Vrtić je otvoren na inicijativu 26. vojnog korpusa a financirao se iz donacija. Bio je potpuno opremljen prema tada važećim normativima, a bilo je upisano 30 djece. Tijekom godine broj se povećavao pa je pedagoška godina završena s 41 upisanim djetetom.
 Pregovori o lokaciji za otvaranje vrtića u Opatiji započeli su 1927. godine međutim javio se problem prostora na kojem bi vrtić egzistirao. Kao privremeni prostor nuđena je dvorana Filharmonije koja se trebala adaptirati, a razmatrane su i druge mogućnosti. Taj je problem riješen 4 godine kasnije. U dokumentima iz 1931. godine nailazi se na podatke o novom vrtiću u zgradi današnje zdravstvene stanice koji djeluje u istoj općini kao i vrtić Savoia.
 Do 1937. godine nije sustavno vođena evidencija o broju korisnika vrtića, a te je godine ONAR - Ustanova za skrb Italia Redenta prvi puta objavila statističke podatke po provincijama prema kojima su vrtić Opatija, Veprinac, Ika, Poljane i Volosko bili u Provinciji del Carnaro sa slijedećim brojem djece:

  • vrtić Opatija koji se zvao Principesa di Piemonte sa 124 djece
  • vrtić Veprinac s 32 djece
  • vrtić Ika s 39 djece
  • vrtić Poljane s 32 djece
  • vrtić Volosko koji se zvao Savoia sa 63 djece.

Svi ovi vrtići spominju se do 1943. godine, a od tada pa do 1951. godine nema pisanih dokumenata niti podataka o predškolskom odgoju.
 1951. godine predškolski je odgoj djelovao u okviru Društva naša djeca, a tim su oblikom bila obuhvaćena samo djeca u godini prije polaska u školu i školska djeca.
 U Opatiji i Voloskom 1954. godine vrtići su ponovno otvoreni, a vrtić u Ičićima godinu dana kasnije. Sve tri ustanove djelovale su potpuno samostalno do 1965. godine, kada Općinska skupština Opatije daje suglasnost na odluku radnih zajednica dječjih vrtića Opatija, Volosko, Matulji, Ičići i Lovran o spajanju u jednu ustanovu pod nazivom Dječji vrtić Opatija. Dakle, naziv Dječji vrtić Opatija počeo se koristiti prije 40 godina odlukom Općinske skupštine Opatija.
 70-tih godina u organizacijskom pogledu prilazi se proširenju mreše predškolskog odgoja, jer zanimanje roditelja za smještaj djece intenzivno raste.
 Krajem 1975. godine ponovno se u sklopu Osnovne škole Ljubomir Mrakovčić otvara vrtić Veprinac i u tom sastavu ostaje do 1978. godine.
 Početkom 1979. godine utemeljena je Radna organizacija u oblasti odgoja i osnovnog i općeg obrazovanja Opatija koju su sačinjavale 4 osnovne organizacije udruženog rada od kojih je jedna bila Dječji vrtić Opatija. To je bio period širenja ustanove koja je obuhvaćala u određenim periodima i preko 1000 djece. Odgojno obrazovni rad provodio se u 15 objekata odnosno vrtića i to: Opatija, Volosko, Ičići, Veprinac, Lovran, Mošćenička Draga, Matulji, Rukavac, Jušići, Brgud, Brešca, Mune, Pasjak i Rupa a već od slijedeće godine otvoren je još jedan vrtić i to u Poljanama.
 Brizi o djeci predškolskog uzrasta pridavala se velika pozornost - zdravstvena zaštita bila je dobro organizirana, a na razini Radne organizacije za vrtić i škole djelovala je stručna služba koja je vršila djagnosticiranje i identificiranje djece s posebnim potrebama.
 U okviru odgojno-obrazovnog rada započelo se s uvođenjem Osnova programa, a vrtić se sukladno važećem programu uključivao u razne aktivnosti.
 Kvaliteta odgojno-obrazovnog rada bila je u stalnom usponu, a do razdvajanja ustanove na 2 dijela došlo je na inicijativu jedinca lokalnih samouprava krajem 1995. godine kada Dječji vrtić Opatija započinje djelovanje u sastavu vrtića Opatija, Volosko, Ičići, Veprinac, Lovran i Mošćenička Draga. 2004. godine na inicijativu Općine Mošćenička Draga od Dječjeg vrtića Opatija odvaja se i Vrtić Mošćenička Draga.

Danas ustanova Dječji vrtić Opatija teritorijalno pokriva područje grada Opatije te općine Lovran. Osnivač ustanove je Grad Opatija.

NA PODRUČJU GRADA OPATIJE program predškolskog odgoja organiziran je u 4 objekta:

  • Vrtiću Opatija, Opatija, Antona Mihića 5A; tel/fax: 051/272-407; 051/271-665
  • Vrtiću Volosko, Volosko, Katalinićeve stube 9; tel: 051/701-635
  • Vrtiću Ičići, Ičići, M. Tita 30; tel: 051/704-294
  • Vrtiću Veprinac, Ičići, Veprinac 11; tel: 051/299-307

NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN program predškolskog odgoja organiziran je u:

  • Vrtiću Lovran, Lovran, Brajdice 13; tel: 051/291-134; 051/293-325