Domari

Tri domara, Damir Mohorovičić, Edi Lanča i Mate Čović obavljaju veliki obim poslova u svim našim kućama. Brinu se za održavanje svih instalacija, sustav centralnog grijanja, popravke raznih kvarova, farbanje, ličenje, izradu komada namještaja i didaktičkih pomagala. Zahvaljujući njima naši vrtići uvijek imaju neki novi, korisni ili estetski detalj. Zaduženi su i za održavanje zelenih površina i ostalog okoliša vrtića.