Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća biraju se na rok od četiri godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija sastavljeno je od 7 članova:

 • 4 predstavnika Grada Opatije kao osnivača
  • Sanja Mišović Kalanj - predsjednica Upravnog vijeća
  • Zorica Sergo
  • Vlado Vošlajer
  • Natali Brubnjak
 • 2 predstavnika vrtića
  • Moira Fruk Bura
  • Marica Karlović
 • 1 predstavnik roditelja
  • Doriana Franković Doko
  • Predstavnik roditelja svake se četiri godine bira iz jednog od naših 5 vrtića. Trenutni predstavnik roditelja izabran je u Vrtiću Opatija. Za sve upite predstavniku roditelja možete se obratiti na mail adresu [email protected] ili pismenim putem na adresu Vrtića.