Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća biraju se na rok od četiri godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija sastavljeno je od 7 članova:

 • 4 predstavnika Grada Opatije kao osnivača
  • Alessandra Selak - predsjednica Upravnog vijeća
  • Stella Brguljan
  • Srđan Kerčević
  • Jadranka Pohlmann
 • 2 predstavnika vrtića
  • Moira Fruk Bura
  • Tanja Ujčić
 • 1 predstavnik roditelja
  • Branko Piglić
 • Predstavnik roditelja svake se četiri godine bira iz jednog od naših vrtića. Trenutni predstavnik roditelja izabran je u Vrtiću Lovran. Za sve upite predstavniku roditelja možete se obratiti na mail adresu [email protected] ili pismenim putem na adresu Vrtića.