Odgajatelji

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Odgajatelji/ce zaposleni/e u našem vrtiću:

 1. Afrić Iva
 2. Arzon Ivana
 3. Babić Ivona
 4. Begić Agata
 5. Brčić Lea
 6. Brozović Vida
 7. Buila Švađumović Ivana
 8. Buršić Andrea
 9. Čorak Iva
 10. Čulin Dijana
 11. Demaria Ana
 12. Dumenčić Ivana
 13. Franković Maja
 14. Fruk Bura Moira
 15. Fućak Nikolina
 16. Gašić Martina
 17. Juračić Doris
 18. Karlović Marica
 19. Kojanović Slađana
 20. Kolarić Martina
 21. Komljenović Marta
 22. Kovačević Aleksandra
 23. Kružić Ana
 24. Kus Darija
 25. Ljubanović Josipa
 26. Maravić Jagoda
 27. Marčetić Karmen
 28. Marković Vesna
 29. Milat Iva
 30. Milković Suzana
 31. Neral Iva
 32. Nestorović Edina
 33. Pahlić Ivana
 34. Palmić Bojan
 35. Pavačić Sara
 36. Pavelić Cecilija
 37. Pekić Ćiković Aleksandra
 38. Petrović Ivona
 39. Radosavljević Stella
 40. Rubeša Mirjana
 41. Rupena Monika
 42. Sobol Tea
 43. Stanić Lorena
 44. Strbad Sandra
 45. Šuša Biljana
 46. Topalušić Mateja
 47. Tramontana Aleksandra
 48. Trdić Petra
 49. Tripar Jelušić Vanja
 50. Turković Gulin Katarina
 51. Turza Pašić Anja
 52. Vozila Daniela
 53. Vuković Izabela
 54. Žagar Josipa

Odgajatelji na određeno vrijeme:

 1. Cerin Patricia
 2. Galović Daria
 3. Grgurić Katja
 4. Kučan Marija
 5. Lukić Andrea
 6. Manzoni Karla (odgajatelj-edukacijski rehabilitator)
 7. Martinčić Mirna
 8. Milković Katarina
 9. Oreč Blanka
 10. Peša Okanović Ivana
 11. Tiskivski Marija Petra 
 12. Tomišić Marta