Odgajatelji

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Odgajatelji/ce zaposleni/e u našem vrtiću:

 1. Afrić Iva
 2. Arzon Ivana
 3. Babić Ivona
 4. Begić Agata
 5. Brčić Đugumović Lea
 6. Buila Švađumović Ivana
 7. Buršić Andrea
 8. Cerin Patricia
 9. Demaria Ana
 10. Dumenčić Ivana
 11. Franković Maja
 12. Fruk Bura Moira
 13. Fućak Nikolina
 14. Furlanić Slađana
 15. Galović Daria
 16. Gašić Martina
 17. Grgurić Katja
 18. Jozić Iva
 19. Juračić Doris
 20. Kolarić Martina
 21. Komljenović Marta
 22. Kovačević Aleksandra
 23. Kovačević Petra
 24. Kružić Ana
 25. Kučan Marija
 26. Kus Darija
 27. Lukić Andrea
 28. Ljubanović Josipa
 29. Maravić Jagoda
 30. Marčetić Karmen
 31. Marković Vesna
 32. Milat Iva
 33. Milekić Lorena
 34. Milković Suzana
 35. Neral Iva
 36. Nestorović Edina
 37. Oreč Blanka
 38. Pahlić Ivana
 39. Palmić Bojan
 40. Pavačić Sara
 41. Pavelić Cecilija
 42. Peša Okanović Ivana
 43. Petrović Ivona
 44. Radosavljević Stella
 45. Rubeša Mirjana
 46. Rupena Monika
 47. Sobol Tea
 48. Sušanj Marta
 49. Tiškivski Marija Petra
 50. Tomišić Marta
 51. Topalušić Mateja
 52. Tripar Jelušić Vanja
 53. Turković Gulin Katarina
 54. Turza Pašić Anja
 55. Vozila Daniela
 56. Vuković Izabela
 57. Žagar Josipa

Odgajatelji na određeno vrijeme:

 1. Bećirević Alma
 2. Čuturić Antonela
 3. Jakopović Ani
 4. Karas Sušanj Julijana
 5. Lulić Dubravka
 6. Martinčić Mirna
 7. Mićić Ćoza Nataša
 8. Petrić Terezija
 9. Podobnik Romeo
 10. Puhar Sara
 11. Žagar Larisa
 12. Žigulić Kristina