Odgajatelji

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastoje maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom, poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i u suradnji sa stručnim timom podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i istražuju mogućnosti novih pedagoških pristupa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Odgajatelji/ce zaposleni/e u našem vrtiću:

 1. Afrić Iva
 2. Arzon Ivana
 3. Babić Ivona
 4. Begić Agata
 5. Brčić Lea
 6. Brozović Vida
 7. Buila Švađumović Ivana
 8. Buršić Andrea
 9. Čorak Iva
 10. Čulin Dijana
 11. Demaria Ana
 12. Dumenčić Ivana
 13. Franković Maja
 14. Fruk Bura Moira
 15. Fućak Nikolina
 16. Gašić Martina
 17. Juračić Doris
 18. Karlović Marica
 19. Kojanović Slađana
 20. Kolarić Martina
 21. Komljenović Marta
 22. Kovačević Aleksandra
 23. Kružić Ana
 24. Kus Darija
 25. Ljubanović Josipa
 26. Maravić Jagoda
 27. Marčetić Karmen
 28. Marković Vesna
 29. Milat Iva
 30. Milković Suzana
 31. Neral Iva
 32. Nestorović Edina
 33. Pahlić Ivana
 34. Palmić Bojan
 35. Pavačić Sara
 36. Pavelić Cecilija
 37. Pekić Ćiković Aleksandra
 38. Petrović Ivona
 39. Radosavljević Stella
 40. Rubeša Mirjana
 41. Rupena Monika
 42. Sobol Tea
 43. Stanić Lorena
 44. Strbad Sandra
 45. Štulić Slavica
 46. Šuša Biljana
 47. Topalušić Mateja
 48. Tramontana Aleksandra
 49. Trdić Petra
 50. Tripar Jelušić Vanja
 51. Turković Gulin Katarina
 52. Turza Pašić Anja
 53. Vozila Daniela
 54. Vuković Izabela
 55. Žagar Josipa

 

Odgajatelji na određeno vrijeme:

 1. Cerin Patricia
 2. Grgić Ivana
 3. Grgurić Katja
 4. Kučan Marija
 5. Lukić Andrea
 6. Milković Katarina
 7. Oreč Blanka
 8. Peša Okanović Ivana
 9. Tiskivski Marija Petra 
 10. Tomišić Marta
 11. Martinčić Mirna

Odgajatelji pripravnici:

 1. Babić Babić
 2. Galović Daria
 3. Sušanj Marta