Zdravstvena voditeljica

Zdravstvena voditeljica vrtića je Jelica Lukenda - Matulja, viša medicinska sestra. U našem vrtiću radi od 1996. godine. Zadužena je za osiguranje i unaprjeđenje zdravstvene zaštite djece, brine o primjeni propisa vezanih uz prehranu te planira prehranu djece. Zadužena je i za sanaciju ozljeda i bolova djece i nas odraslih ukoliko se dogode u vrtiću. Prisutna je i na izletima i zimovanjima koje organiziramo s djecom, kako bi djeca imala što potpuniju zdravstvenu skrb. Članica je županijske sekcije zdravstvenih voditelja dječjih vrtića. Učesnica je mnogih seminara koji imaju za cilj edukaciju zdravstvenih djelatnika u predškolskom odgoju.

E-mail: [email protected]