Izbor za predstavnika roditelja u Upravnom vijeću DV Opatija

DJEČJI  VRTIĆ  OPATIJA
KLASA: 003 - 06/19 - 02/04
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 01 - 19 - 2

 

OBAVIJEST   RODITELJIMA

ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA PODNIO JE ZAHTJEV ZA OPOZIV OBZIROM DA NJEGOVO DIJETE VIŠE NIJE POLAZNIK VRTIĆA.
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA DANA 18. 09. 2019. GODINE DONIJELO JE ODLUKU O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA IZBOR ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA PREDSTAVNIKA RODITELJA ZA RAZDOBLJE OD 10. MJESECA 2019. GODINE DO 31. 08. 2021. GODINE.

U OVOM SAZIVU, U SKLADU S ODREDBAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA, PREDSTAVNIK RODITELJA JE IZ OBJEKTA VRTIĆA OPATIJA. STOGA SE U DOPUNSKIM IZBORIMA PREDSTAVNIK RODITELJA BIRA IZ TOG OBJEKTA.

RODITELJSKI SASTANAK ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RODITELJA U DOPUNSKIM IZBORIMA ZA MANDAT DO 31. 08. 2021. GODINE ODRŽAT ĆE SE

 

14. 10. 2019. GODINE U VRTIĆU OPATIJA

Opatija, Antona Mihića 5A

U 17:30 SATI

 

Opatija, 26. 09. 2019. godine                                              

 

Ravnateljica:

Sabrina Jelić