Vrtić Ičići

Kontakt podaci:
51414 Ičići
tel/fax: 051/704-294
Radno vrijeme vrtića:

Radno vrijeme vrtića od 6,00 do 17,00 sati.

Poludnevni program provodi se u vremenu od 7,30 do 13,00 sati.

Vrtić Ičići djeluje pri područnoj školi Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov, Opatija.

Odgojno obrazovni rad provodi se u 3 odgojne skupine:

  • kombiniranoj skupine poludnevnog (5,5-satnog) te cjelodnevnog (10-satnog) programa
  • skupini za rano učenje engleskog jezika

Tijekom 2023./2024. pedagoške godine skupinu će voditi: kombiniranog 5,5-satnog i 10-satnog programa vodit će odgajateljice Karmen Marčetić, Lorena Stanić i Sara Pavačić, a skupinu za rano učenje engleskog jezika odgajateljice Ivona Petrović i Ana Demaria.

Pogledajte lokaciju vrtića na karti