Vrtić Lovran

Kontakt podaci:
51415 Lovran
tel/fax: 051/291-134; 051/293-325
Radno vrijeme vrtića:
 • skupine cjelodnevnog programa: 6 - 17 h
 • skupine poludnevnog programa: 7,30 - 13,00 h
 • program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine: 7 - 12,30 h

Vrtić Lovran djeluje na području Općine Lovran. 
Odgojno-obrazovnim programom obuhvaćeno je oko 160 djece u 10 odgojnih skupina:

 • sedam odgojnih skupina cjelodnevnog (10-satnog) programa
 • dvije odgojne skupine poludnevnog (5,5-satnog) programa
 • programu za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine

U ovom vrtiću za djecu se brinu:

 • u I. skupini 10-satnog programa odgajateljica Biljana Šuša i Dijana Čulin
 • u II. skupini 10-satnog programa odgajateljice Vida Brozović i Marica Karlović
 • u III. skupini 10-satnog programa odgajateljice Andrea Lukić i Ivana Arzon
 • u IV. skupini 10-satnog programa odgajateljice Slađana Kojanović i Ivana Dumenčić
 • u V. skupini 10-satnog programa odgajateljice Ivona Babić i Josipa Žagar
 • u VI. skupini 10-satnog programa odgajateljice Ivana Buila Švađumović i Ana Kružić (zamjena Darija Galović)
 • u VII. skupini 10-satnog programa odgajateljice Cecilija Pavelić i Iva Juračić Milat
 • u dvije skupine 5,5-satnog programa odgajateljice Aleksandra Kovačević i Moira Fruk Bura
 • u programu za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine odgajateljice Marta Komljenović i Katja Grgurić

U vrtiću Lovran djeca se mogu uključiti u:

 • Kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika kojeg vodi odgajateljica Moira Fruk Bura

Pogledajte lokaciju vrtića na karti