Vrtić Opatija

Kontakt podaci:
51410 Opatija
tel/fax: 051/271-665; 051/272-407
Radno vrijeme vrtića:
 • skupine cjelodnevnog programa: 6 - 17 sati
 • skupine poludnevnog programa: 7,30 - 13 sati
 • smjenske skupine: 6 - 21 sati (maksimalna dužina boravka djece do 10 sati dnevno)

U objektu Opatija odgojno obrazovni rad provodi se u 12 odgojnih skupina:

 • osam skupina cjelodnevnog (10-satnog) programa
 • jednoj skupini kombiniranog poludnevnog (5,5-satnog) i cjelodnevnog (10-satnog) programa
 • jednoj skupini za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine
 • jednoj skupini za rano učenje talijnskog jezika (kombinirani 5,5 i 10-satni program)
 • smjenskoj skupini

U ovom vrtiću tijekom 2023./2024. pedagoške godine skupine će voditi sljedeći odgajatelji/ce:

 • I. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Arma Bećirović i Dubravka Lulić
 • II. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Anja Turza Pašić i Jagoda Maravić
 • III. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Petra Kovačević i Blanka Oreč
 • IV. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Iva jozić i Sara Pavačić
 • V. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Marta Sušanj i Edine Nestorović
 • VI. smjensku skupinu odgajateljice Marta Tomišić, Ivana Peša Okanović i Mateja Topalušić
 • VII. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Suzana Milković i Ani Jakopović
 • VIII. skupinu kombiniranog 5,5 i 10-satnog programa odgajateljice Tea Sobol i Sara Puhar 
 • IX. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Ivana Pahlić i Darija Kus
 • X. skupinu 10-satnog programa odgajateljice Nikolina Fućak i Agata Begić
 • XI. skupinu za pripadnike talijanske nacionalne manjine odgajateljice Sandra Strbad i Josipa Ljubanović
 • XII. skupinu za rano učenje talijanskog jezika odgajateljice Andrea Buršić Novak i Marta Komljenović

Pogledajte lokaciju vrtića na karti