Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017./2018. pedagošku godinu

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić Opatija, Opatija objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA 2017./18. PEDAGOŠKU GODINU

 

Pozivaju se roditelji djece rođene od 01. 04. 2011. do 31. 03. 2012.  godine koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

Obrazac za upis djece u program predškole možete preuzeti u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1, Opatija ili na Internet stranici vrtića www.djecji-vrtic-opatija.hr

 

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se  od 16. do 23. 01. 2018. godine u upravi DV Opatija, St. M. Krleže 1, Opatija od 08:00 do 15:00 sati, a u srijedu 17. 01. 2018. godine od 08:00 do 18:00 sati.