Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2

Opći cilj projekta:

Doprinijeti obiteljskoj razvojnoj politici RH kroz unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Specifični cilj projekta:

Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života obitelji s djecom rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjeg vrtića daljnjim razvojem postojećih i / ili uvođenjem novih programa 

Ključne aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja / obrazovanja
V: Promidžba i vidljivost projekta
PM: Upravljanje projektom i administracija

Naziv programa:
Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Naziv poziva:
UP.02.2.2.16 : Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
Naziv projekta:
“UP.02.2.2.16.0089: Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2”
Nositelj projekta:
Dječji vrtić Opatija
Projektni partner:
Grad Opatija
Vrijednost projekta:
2.100.718,38 HRK
Iznos sufinanciranja:
2.100.718,38 HRK 
Udio bespovratnih sredstava:
ESF (85%) i Državni proračun RH ( 15%)
Trajanje projekta:
15.2.2022. - 15.10.2023. (20 mjeseci)

Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2

Očekivani rezultati i mjerljivi ishodi projekta:

Nastavak programa produljenog rada Dječjeg vrtića Opatija u trajanju od 16:00 do 21:00 sat za 20 djece

Zaposleno stručno osoblje na projektu: tri odgojitelja/ice za rad u produljenom radu vrtića, 3 odgojitelja/ice za rad s djecom s teškoćama u razvoju na 62,5 % radnog vremena

Zaposleno potporno osoblje: spremač/ica i kuhar/ica na 50 % radnog vremena

Zaposlen stručni suradnik: logoped/ica na 62,5 % radnog vremena 

Zaposlen voditelj/ica projekta na puno radno vrijeme za provedbu projekta

Održane radionice informatike i prirodnih znanosti za djecu 

Održane edukacije za jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnog tima za provedbu radionica prirodnih znanosti 

Održane edukacije za jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnog tima za korištenje informacijsko - komunikacijske tehnologije u planiranju i provedbi aktivnosti 

Održane edukacije metodike poučavanja engleskog i talijanskog jezika za odgojitelje/ice 

Održane edukacije iz područja Montessori pedagogije za 3 odgojitelja/ice 

Organiziran ekološki program odgoja djece rane i predškolske dobi 

Održane edukacije o zdravoj prehrani za kuhar/ice 

Nabavljena specijalizirana oprema, namještaj i didaktički materijal 

Nabavljena sredstva i oprema za gradnju vrta (povrtnjaka) 

Korištenje digitalne platforme za komunikaciju odgojitelja/ica i stručnog tima s roditeljima 

Izrada promidžbenih materijala za informiranje javnosti o mogućnostima nastavka usluge smjenskog rada u okviru vrtića 

Kontakt podaci:

Dječji vrtić Opatija
Antona Mihića 5a
51410 Opatija
Telefon:
+385 (0)51 272 407; 271 665
Email:

[email protected]

www.djecji-vrtic-opatija.hr

Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj - 2

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda